Dwa pleonazmy

Dzisiaj przytoczę dwa pleonazmy.

Pierwszy to ten, który dzisiaj usłyszałem:

  • Błędy są niezamierzone.

Inaczej nie może być! W przeciwnym bowiem razie byłby to bowiem „błąd zamierzony”, a taki błąd – to nie błąd!

Drugi jest następujący:

  • Pozory mylą!

Właśnie! – bo wszak taka jest ich definicja…

Mądrości mojej babci

Babcia (ze strony ojca) zwykła mówić:

  1. Co dwie głowy – to nie jedna!
  2. Ile człowiek umie języków – po tylekroć jest człowiekiem.

Pierwsza z nich mówi, że społem można osiągnąć więcej niż solo.

Druga z kolei niesie z sobą co najmniej dwa przesłania: Im więcej znasz języków:

  • z tym większą liczbą osób się dogadasz,
  • tym większy będziesz miał ogląd na świat (bo poszczególne języki z różnych perspektyw go opisują).

Niemniej jednak, obie te sentencje mówią też to samo:

Im więcej – tym lepiej .

Jaka kultura?

Zaprosiłem dorosłą autystkę do szkoły specjalnej, głównie dla dzieci autystycznych, by opowiedziała im jak jako autystka radzi sobie w dorosłym życiu (można!). Po przedstawieniu się i krótkim wprowadzeniu, przeszliśmy do pytań. Z jednego wyszło, że pani dużo jeździ po świcie. Następnie pojawiło się pytania:

Jaka kultura jest Pani najbliższa?

Oto jej odpowiedź:

Kultura osobista 🙂