Mądrości mojej babci

Babcia (ze strony ojca) zwykła mówić:

  1. Co dwie głowy – to nie jedna!
  2. Ile człowiek umie języków – po tylekroć jest człowiekiem.

Pierwsza z nich mówi, że społem można osiągnąć więcej niż solo.

Druga z kolei niesie z sobą co najmniej dwa przesłania: Im więcej znasz języków:

  • z tym większą liczbą osób się dogadasz,
  • tym większy będziesz miał ogląd na świat (bo poszczególne języki z różnych perspektyw go opisują).

Niemniej jednak, obie te sentencje mówią też to samo:

Im więcej – tym lepiej .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *