Dwa pleonazmy

Dzisiaj przytoczę dwa pleonazmy.

Pierwszy to ten, który dzisiaj usłyszałem:

  • Błędy są niezamierzone.

Inaczej nie może być! W przeciwnym bowiem razie byłby to bowiem „błąd zamierzony”, a taki błąd – to nie błąd!

Drugi jest następujący:

  • Pozory mylą!

Właśnie! – bo wszak taka jest ich definicja…

Tekst ze szkolenia z udzielania pierwszej pomocy

Jeden z objawów ukąszenia żmiji:

  • mogą występować 2 małe w równym odstępie punkty (miejsce po ukąszeniu żmiji)

Mój komentarz (jako matematyka):

  1. Punkty zawsze są małe (ba, wcale nie mają długości, szerokości, ani wysokości)
  2. 2 punkty zawsze są „w równym odstępie” (3 mogą być już w różnych – mogą być między nimi 2 lub 3 różne odległości; mogą być też „w równym odstępie” – wtedy mogą być wierzchołkami trójkąta równobocznego)