Gdzie zostawiamy rozum?

Sztukę kuszenia klienta handlowcy opanowali do perfekcji. W procesie tym mniej lub bardziej świadomie wykorzystują pułapki, które związane są z psychologią umysłu klienta. Okazuje się, że człowiek podejmując decyzje finansowe na ogół nie kieruje się racjonalnymi przesłankami. Podczas zakupów często ulegamy pokusom i pozwalamy by emocje wzięły górę nad chłodną kalkulacją

(źródło: https://www.forumkwiatowe.pl/jak-wykorzystac-pulapki-umyslu-by-skuteczniej-sprzedawac/)

Zdolniachy…

Na jednej z publicznych uczelni mamy taki przedmiot:

Metodyka nauczania języków obcych przez dzieci z zaburzeniami komunikacji

Studenci uczą się na nim jak to dzieci z zaburzeniami komunikacji mają nauczać inne osoby języków obcych. Hit dnia!

Implikacja z banku

Oto co mi wczoraj przysłał „mój” bank (fragment maila):

Dzień dobry, przesyłamy dokument dotyczący najważniejszych opłat dla Twoich produktów.

Ostatnio zmieniliśmy cennik, dlatego zgodnie z prawem, musieliśmy go zaktualizować.

Zwróć uwagę na czerwone zdanie – według mnie powinno być na odwrót: ponieważ zaktualizowali cennik, zatem musieli go zmienić. Cóż – ktoś jest mądrzejszy: albo ja – albo bank …

Dwa pleonazmy

Dzisiaj przytoczę dwa pleonazmy.

Pierwszy to ten, który dzisiaj usłyszałem:

  • Błędy są niezamierzone.

Inaczej nie może być! W przeciwnym bowiem razie byłby to bowiem „błąd zamierzony”, a taki błąd – to nie błąd!

Drugi jest następujący:

  • Pozory mylą!

Właśnie! – bo wszak taka jest ich definicja…

Tekst ze szkolenia z udzielania pierwszej pomocy

Jeden z objawów ukąszenia żmiji:

  • mogą występować 2 małe w równym odstępie punkty (miejsce po ukąszeniu żmiji)

Mój komentarz (jako matematyka):

  1. Punkty zawsze są małe (ba, wcale nie mają długości, szerokości, ani wysokości)
  2. 2 punkty zawsze są „w równym odstępie” (3 mogą być już w różnych – mogą być między nimi 2 lub 3 różne odległości; mogą być też „w równym odstępie” – wtedy mogą być wierzchołkami trójkąta równobocznego)

Mądrości mojej babci

Babcia (ze strony ojca) zwykła mówić:

  1. Co dwie głowy – to nie jedna!
  2. Ile człowiek umie języków – po tylekroć jest człowiekiem.

Pierwsza z nich mówi, że społem można osiągnąć więcej niż solo.

Druga z kolei niesie z sobą co najmniej dwa przesłania: Im więcej znasz języków:

  • z tym większą liczbą osób się dogadasz,
  • tym większy będziesz miał ogląd na świat (bo poszczególne języki z różnych perspektyw go opisują).

Niemniej jednak, obie te sentencje mówią też to samo:

Im więcej – tym lepiej .